Ydinvoimaosaamisen edelläkävijä  - Oikeudellinen tiedote

Oikeudellinen tiedote

Avaamalla TVO Nuclear Services Oy:n (TVONS) World Wide Web -sivut sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Sivujen käyttö ei ole sallittua, mikäli et hyväksy niitä.
TVO Nuclear Services Oy:n World Wide Web -sivut ja niiden sisältö ovat TVONSin tarjoama palvelu sivujen käyttäjälle. TVONSin World Wide Web -sivut toimitetaan "sellaisina kuin ne ovat". TVONS ei takaa sitä, että sivuja voidaan käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi. TVONS pidättää itselleen oikeuden tehdä sivuille muutoksia tai rajoittaa niille pääsyä milloin tahansa.
Sivustolla esiintyvät nimet, kuviot, logot ja tavaramerkit ovat TVONSin tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta. TVONSin tavaramerkkejä ja brandeja saa käyttää vain, jos se on erikseen sallittu näissä ehdoissa ja tällöinkin vain näissä ehdoissa sallitulla tavalla, tai jos TVONS on erikseen antanut käyttöluvan.

Kaikki tämän sivuston sisältämä aineisto, kuten teksti, grafiikka, logot, ikonikuviot, kuvat ja piirrokset sekä äänitteet ja ohjelmistot ovat TVONSin tai sen sisällöntuottajan taikka muun alihankkijan tai toimittajan omaisuutta. Kyseinen aineisto nauttii tekijänoikeuslainsäädännön antamaa suojaa. Tämän sivuston sisältämän aineiston luvaton käyttö, muuttaminen tai levitys saattaa loukata tekijänoikeutta, tavaramerkkiin perustuvaa oikeutta taikka muuta laillista suojaoikeutta.

Sikäli kuin jokin TVONSin www-sivu viittaa kolmannelle osapuolelle kuuluvaan sivuun, tällaisen viittauksen todetaan olevan yksinomaan käyttäjiä varten tarjolle asetettu palvelu, ja TVONS ilmoittaa, ettei se sitoudu mihinkään tällaisesta sivusta, sen sisällöstä, sisällön oikeellisuudesta tai käytöstä johtuvaan vastuuseen.

TVONS ei missään tilanteessa vastaa mistään vahingosta, joka on johtunut tai jonka väitetään johtuneen sivuston sisältämän tiedon käyttämisestä tai siitä, ettei tieto ole ollut käytettävissä, mukaan lukien muun ohessa epäsuorat ja seurannaisvahingot, kuten liikevaihdon, tulon tai voiton menetys, toiminnan keskeytyminen tai tiedon menetys. TVONS ei edellä sanotun lisäksi anna takuuta siitä, että mikään sivuston sisältämä tieto, kuten muun ohessa teksti, kuva, graafinen tiedosto tai linkki, on käytettävissä, oikeansisältöinen tai täydellinen.