Ydinvoimaosaamisen edelläkävijä  - Käytöstäpoisto  - Suunnitelmat käytöstäpoistosta, purkamisesta ja loppusijoituksesta

Suunnitelmat käytöstäpoistosta, purkamisesta ja loppusijoituksesta

TVONS tarjoaa palveluja ydinvoimalaitoksen käytöstäpoiston ja purkamisen suunnitteluun, mistä omistajayhtiö TVO:lla on vankkaa kokemusta. TVO:n suoraviivaisella ja rationaalisella lähestymistavalla on osoitettu saavutettavan alhaiset käytöstäpoistokustannukset turvallisesti ja vastuullisesti.

Palvelut kattavat käytöstäpoistostrategian, aktiivisuusinventaarin määrittelyn, purkamisen ja loppusijoituslaitoksen suunnittelun, pitkäaikaisturvallisuusarviot ja kustannusarviot.

Käytöstäpoistostrategiassa käydään läpi ja vertaillaan erilaisia vaihtoehtoja käytöstäpoistolle. Vaihtoehtoina voivat olla muun muassa välitön tai viivästetty käytöstäpoisto.

Purkamista koskevassa suunnitteluraportissa esitellään purkumenetelmiä laitosyksikön aktivoituneille (reaktoripaineastia) ja kontaminoituneille osille, joiden ominaisaktiivisuus ylittää raja-arvot. Purkutöiden suunnitteluun kuuluu aktiivisuusinventaarin määrittely sisältäen jätetyyppien, massojen, pakkausten ja purkujätteiden määrittelyn, loppusijoitustilan tarpeen arvion sekä purkutöiden säteilyturvallisuuteen liittyvää arviointia.

Purkujätteen loppusijoituslaitossuunnitteluun kuuluu muun muassa loppusijoituspaikan valinta ja tilojen lay out -suunnittelua. Olkiluodon laitosyksiköiden purkujäte tullaan loppusijoittamaan tiloja laajentamalla matala- ja keskiaktiiviselle jätteelle tarkoitettuun voimalaitosjäteluolaan (VLJ-luola).
Pitkäaikaisturvallisuuden perusteluissa kuvataan kvalitatiivisesti ja mallinnetaan kvantitatiivisesti loppusijoitustilan ja vapautumisesteiden pitkäaikaiskehitys sekä esitetään laskennallinen arvio loppusijoituksen tulevaisuudessa aiheuttamasta ympäristön säteilyaltistuksesta.

Kustannusarvio sisältää kokonaiskustannukset laitosyksikön käytöstäpoistolle. Arvioon sisältyvät valvottu säilytys, purkutyöt ja jätteiden loppusijoitus.