Tehon nostot

Uusimman teknologian soveltaminen mahdollistaa tuotantokyvyn lisäämisen hyötysuhdeparannusten ja reaktorien mahdollisten tehonkorotusten kautta. Lisäksi uusimman teknologian hyödyntäminen takaa jatkuvan hyvän turvallisuustason ylläpitämisen ja parantamisen.

TVONS tarjoaa konsultointia voimalaitosten tuotantokyvyn lisäämisessä ja hyötysuhteen parantamisessa. Voimalaitosten tehon nostot ovat seurausta jatkuvasta eliniän hallinnasta ja hyvin toteutetuista modernisointihankkeista.