Modernisoinnit

Jatkuva parantaminen sekä laitosyksiköiden modernisointi takaavat niiden korkean turvallisuuden ja tuotantokyvyn. TVONS tarjoaa konsultointia voimalaitosten uudistushankkeiden ja modernisointien toteutuksessa.

Eliniän tarkan hallinnan myötä mahdollistuvat modernisointihankkeiden suunnitteleminen ja tehokas toteutus.