Eliniän hallinta

Eliniän hallinta edellyttää laitteiden kunnon ja teknologisen vanhenemisen jatkuvaa järjestelmällistä seurantaa. TVONS tarjoaa konsultointia voimalaitosten laitteiden elinkaaren suunnitelmallisessa hallinnassa.

Tarkka järjestelmien kunnon seuranta mahdollistaa modernisointihankkeiden suunnittelemisen ja tehokkaan toteutuksen.