Ydinvoimaosaamisen edelläkävijä  - Ydinjätehuolto  - Matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoitus

Matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoitus

TVO-konsernin asiantuntijoilla on vankka asiantuntemus matala- ja keskiaktiivisen voimalaitosjätteen loppusijoittamisesta Olkiluodossa sijaitsevaan voimalaitosjäteluolaan (VLJ-luola).

TVONS tarjoaa kiinteytyksiin, aktiivisuusmittauksiin ja murskaamisiin liittyvää kokonaispalvelua matala- ja keskiaktiivisille voimalaitosjätteille:

• TVO-konsernissa kiinteytetään aktivoituneet liuotinaineet, öljyiset lietteet ja pohjakaivojen lietteet 200 litran tynnyreihin käyttämällä omaa reseptiä, jossa tynnyrin kiintoaineeksi sekoitetaan muun muassa savea.

• Myös aktiivista laitteiden huolloista syntyvää jätettä kiinteytetään 200 litran tynnyreihin, jonka jälkeen tynnyrit puristetaan Olkiluodossa sijaitsevalla puristimella noin puoleen alkuperäisestä tilavuudestaan.

• Matala-aktiivisten tynnyrijätteiden, kiinteiden ja nestemäisten jätteiden aktiivisuutta mitataan siirrettävällä monikanava-analysaattorilla.

• Ohutta metallia voidaan murskata murskainlaitteella, minkä jälkeen pienempään tilaan mahtuva jäte toimitetaan takaisin asiakkaalle.