Ydinpolttoaineen hankinta

TVONS tarjoaa asiakkaiden käyttöön ydinpolttoaineen hankintaan liittyvää asiantuntevaa konsultointipalvelua. Asiantuntemuksen takana on vankka,
yli kolmekymmenvuotinen kokemus Olkiluodon ydinvoimalaitoksen
ydinpolttoaineen hankinnasta.

TVO ostaa käyttämänsä uraanin raakauraanina ja valitsee kumppanit erikseen kaikille eri jalostusvaiheille. TVO:n uraanin hankinnan periaatteena on aina ollut se, että toimitusketjun joka vaiheessa on ainakin kaksi toimittajaa. Näin riippuvuus yksittäisistä uraanin toimittajista, konversio- ja väkevöintipalvelujen tarjoajista sekä ydinpolttoaineen valmistajista vähenee.

Hajautetut hankintasopimukset varmistavat hankintaketjun toimivuuden kaikissa tilanteissa ja antavat samalla mahdollisuuden valita kulloinkin sopivin toimitusreitti. Ydinpolttoaineen hankinnat pohjautuvat keskeisten toimittajien kanssa tehtyihin pitkäaikaisiin sopimuksiin, joilla TVO on pystynyt pitämään oman uraanin hankintahinnan vakaana.

TVO:n hankintapolitiikkaan kuuluu selvittää etukäteen tarkasti toimittajien
tekninen ja taloudellinen toimituskyky sekä seurata jatkuvasti, tarvittaessa
paikan päällä käyden, kuinka ne huolehtivat yhteiskuntavastuu- ja
ympäristöasioista.