Tietoliikennekunnossapito

TVO-konsernilla on runsaasti kokemusta tietoliikennekunnossapidosta. Modernit tietoliikennejärjestelmät takaavat turvallisuuden, luotettavuuden ja korkean käyttövarmuuden.

Puhelin- ja telelaitteet, televerkot
Laaja asiantuntemuksemme yltää analogiapuhelinjärjestelmistä moderneihin digitaalisiin keskuksiin, puhelinjärjestelmiin ja -verkkoihin sekä langattomiin puhelimiin ja valokuituverkkoihin.

Kulunvalvonta ja kamerajärjestelmät
Kulunvalvonta ja prosessin kameravalvonta on toteutettu syvälliseen asiantuntemukseen perustuen. Myös aluevalvonnan, info-TV -järjestelmien sekä radio- ja antennijärjestelmien osaaminen on korkeatasoista.

Tietoliikenneverkot, työasemajärjestelmät ja tietoturva
Tietoliikenne- ja työasemaverkot on suunniteltu ja toteutettu ottaen huomioon korkeat tietoturva-, luotettavuus- ja tehokkuusvaatimukset. Asiantuntemuksemme ulottuu myös ylläpito- ja projektiosaamiseen.

Prosessitietokone- ja laitossimulaattorijärjestelmät
Voimalaitoksen ohjausjärjestelmät ja koulutuslaitteistot edustavat uusinta, luotettavaa tekniikkaa. Prosessitietokone- ja laitossimulaattorijärjestelmien modernisointiprojekteja toteutetaan jatkuvasti. Prosessiohjausjärjestelmä vastaa moderneille voimalaitosjärjestelmille asetettavia vaatimuksia.

Puhelinverkon dokumentaatio-ohjelma KYTKY
KYTKY toimii käyttöjärjestelmissä Windows 3.11, Windows 95, Windows NT ja Windows XP. Ohjelma toimii suoraan myös verkkoympäristössä, ja sitä voi käyttää yhtä aikaa useampi käyttäjä eri työasemilla.

Ohjelman ominaisuudet:
• Jakokaappien, kaapeleiden ja ristikytkentöjen hallinta
• Yksittäisen kytkentäreitin, jakokaapin ja kaapeliverkon kuvan piirto
• Puhelinluettelotietojen hallinta
• Puhelinluettelotietojen siirto muihin järjestelmiin
• Langattoman puhelinjärjestelmän luettelon laatiminen
• Erillinen puhelinluettelo-ohjelma.