Kunnossapitopalvelut

Kansainvälisesti arvostettu kunnossapito-osaaminen ja asiantuntemus liittyvät sekä suurten laitteistojen että yksittäisten laitteiden vuosihuoltoon, korjausten suunnitteluun, aikataulutukseen ja toteutuksen valvontaan.

Vahvaa kunnossapidon osaamista ovat:

• Huoltoseisokkien ja kunnossapitotoiminnan arviointi ja kehityssuunnittelu
• Vaativien huolto-, korjaus- ja muutostöiden tarkka ennakkosuunnittelu sekä ohjaus
• Huolto-ohjeiden, -ohjelmien ja -suunnitelmien laadinta.

Painelaitteiden valmistuksen, korjauksen ja muutosten prosessointi ja hallinta ovat asiantuntemusta parhaimmillaan. Tarjoamme näiltä alueilta seuraavia palveluja:

• Laatujärjestelmän arviointi, kehityksen ohjaus ja ohjeiden teko
• Hitsauksen menetelmäkokeiden suunnittelu ja ohjaus
• Hitsausohjeiden laadinta ja hitsaajien pätevöittäminen
• Edellisiin liittyvä koulutus.

Palvelut soveltuvat voimalaitoksille, prosessiteollisuudelle sekä painelaitteita valmistaville pk-yrityksille.