Vuosihuoltosuunnittelu

Voimalaitoksen korkean käytettävyyden ja toimintavarmuuden takaavat hyvin suunnitellut ja tehokkaasti toteutetut huollot. TVO:n henkilökunnalla on pitkäaikainen kokemus tarkasta suunnittelusta ja seisokkien toteutuksesta.

TVONS tarjoaa palveluita muun muassa seuraavilta vuosihuoltosuunnittelun alueilta:

• Vuosihuoltotoimintojen hallintajärjestelmän arviointi. Se sisältää muun muassa seisokkistrategiat, suunnittelun, toteutuksen, yleisjärjestelyt ja seisokkien jälkiarvioinnin. Asiantuntijat laativat kehitysohjelman, jonka avulla saavutetaan taloudellista hyötyä ja toiminnan tehostumista.

• Tekninen tuki huoltojen suunnittelussa ja ohjauksessa. Ydinvoimalaitosten, erityisesti reaktorien ja turpiinien vuosihuoltojen yhteydessä saatua kokemusta voidaan hyödyntää myös konventionaalisten voimalaitosten huoltoseisokkien suunnittelussa ja ohjauksessa. Kokemus ydinvoimalaitoksen kriittisellä linjalla olevien seisokkitöiden tarkasta suunnittelusta ja menestyksellisestä toteutuksesta on myös käytettävissänne.