Ydinvoimaosaamisen edelläkävijä  - Käyttöönotto  - Osaamisen kehittäminen ja koulutus

Osaamisen kehittäminen ja koulutus

TVONS tarjoaa erilaisia ydinvoimalaitoksen käyttöönottoon ja vaatimusten mukaisuuden varmistamiseen liittyviä asiantuntijapalveluita.

TVONSilla on käytössään OL3-projektin kokemuksiin perustuvaa asiantuntemusta käyttöönoton toiminnan organisoinnista, ohjauksesta ja valvonnasta sekä käyttöönottoon liittyvästä kansallisesta lainsäädännöstä, viranomaisohjeista, standardeista sekä IAEA:n ja WANOn (World Association of Nuclear Operators) ohjeistoista.

TVONS tarjoaa myös ydinvoimateknistä, käyttöönottoon liittyvää ja OL3-projektin toteutuksessa saatuihin kokemuksiin perustuvaa koulutusta.