Ydinvoimaosaamisen edelläkävijä  - Käyttöönotto  - Tarkastuspalvelut ja käyttöönottoprosessi

Tarkastuspalvelut ja käyttöönottoprosessi

TVO:n tarkastustoimisto tekee Pohjolan Voima Oy-konsernin alueella painelaitteiden suunnitelmatarkastuksia, testauksia ja loppuarviointeja sekä muita teollisuuden tarvitsemia laadunvalvontatehtäviä, määräaikais- ja käyttöönottotarkastuksia. Korkealuokkainen osaaminen perustuu pitkäaikaiseen kokemukseen, jatkuvaan koulutukseen ydinvoimalaitosympäristössä sekä alan viimeisimmän teknologian hyväksikäyttöön.


TVONS tarjoaa tarkastuksen konsultointipalveluja seuraavilla alueilla:

Konsultaatiopalvelut painelaitetarkastuksissa (mekaaninen sekä sähkö- ja automaatio)
• Suunnitelmat
• Käyttöönottotarkastukset
• Rakennetarkastukset
• Loppuarvioinnit

Konsultaatiopalvelut määräaikaistarkastuksissa
• YVL 3.8 mukaiset määräaikaistarkastusten pätevöinnit
• määräaikaistarkastusten suunnittelussa

Konsultaatiopalvelut laadunvalvontatehtävissä (mekaaninen sekä sähkö- ja automaatio)
• Vaatimusmäärittelyt
• Valmistuksen valvonta
• Asennustarkastukset
• Rakennetarkastukset
• Vastaanottotarkastukset
• Toimittaja-arvioinnit

Konsultaatiopalvelut NDT-tarkastuksissa ja testauksissa
• Videoendoskooppi
• Materiaalinanalysaattori
• Röntgentarkastukset
• Ultraäänitarkastukset
• Pintavirhetarkastukset
• Magneettijauhetarkastukset

Olkiluodon NDT-laboratoriossa tehdään NDT-testauksia erikoislaitteistoilla. Myös pienimuotoiset erikoistarkastukset asiakkaan luona ovat mahdollisia.