Hallinnointi

TVONS tarjoaa rakennuttamisen hallinnointipalveluja yritysten käyttöön. Hallinnointipalvelut, kuten pidemmän tähtäimen suunnitelmien tekeminen, kaavoitus, budjetointi sekä esisuunnittelu mahdollistavat rakennuttamisprojektien huolellisen läpiviemisen.
Olkivillage