Ydinvoimaosaamisen edelläkävijä  - Suunnittelu  - Ympäristöosaaminen

Ympäristöosaaminen

TVONSin asiakkaiden käytettävissä on TVO:n 30 vuoden aikana hankkima osaaminen ympäristöasioiden hallinnasta. Ammattitaitoista osaamista on niin ydinvoimalaitoksen ympäristöjärjestelmien rakentamisesta, ylläpitämisestä kuin kehittämisestäkin. TVO:lle on rakennettu ympäristöasioiden hallintajärjestelmä, joka täyttää kansainvälisen ISO 14001 -standardin vaatimukset. Lisäksi Olkiluodon voimalaitoksella on EU-asetukseen perustuva EMAS-rekisteröinti. Ympäristölainsäädännön tuntemus ja ympäristölupamenettelyt kuuluvat TVONSin vahvuuksiin.

Ydinvoimalaitoksen toiminnan vaikutuksia ympäristöön seurataan eri tutkimus- ja seurantaohjelmien avulla ja niiden tuloksia raportoidaan viranomaisille säännöllisesti.

Vahvana näyttönä ympäristöosaamisesta ovat muun muassa TVO:n onnistuneesti toteuttamat laajat ja kattavat Olkiluoto 3 -projektin ja Olkiluoto 4 -hankkeen ympäristövaikutusten arvointimenettelyt (YVA). OL4-hankkeeseen liittyi laaja ympäristöministeriön koordinoima kansainvälinen kuuleminen, joka käsitti kaikkiaan 11 maata ja lopputuloksena tuotettiin runsaasti materiaalia, muun muassa ympäristövaikutusten arviointiselostus, usealla eri kielellä.