Ydinvoimaosaamisen edelläkävijä  - Suunnittelu  - Tekniset ja taloudelliset esiselvitykset

Tekniset ja taloudelliset esiselvitykset

Uudet ydinvoimahankkeet vaativat laajoja soveltuvuusselvityksiä.

TVONSilla on käytettävissään TVO:n hankkima vankka tietämys muun muassa uusista laitosvaihtoehdoista, erilaisista selvityksistä liittyen laitosyksiköiden lisensioitavuuteen, sijoituspaikkaan ja infrastruktuuriin sekä ydinjätehuoltoon.

TVO on hankkinut osaamista ja kokemusta myös laitosyksiköiden toteutustapaselvitysten tekemisestä ja polttoainehankinnoista.