Ydinvoimaosaamisen edelläkävijä  - Käytöstäpoisto

Käytöstäpoisto

TVO-konsernissa päivitetään ydinvoimalaitoksen käytöstäpoistoon ja purkamiseen liittyvät suunnitelmat määrävälein viranomaisvaatimusten mukaisesti.

Käytöstäpoiston suunnittelu on kuitenkin jatkuvaa toimintaa jo laitoksen rakentamisesta ja käyttöönotosta lähtien.