Kehittäminen

Laitosyksiköiden pitäminen jatkuvasti turvallisina, hyväkuntoisina, luotettavina sekä tuotantokustannuksiltaan kilpailukykyisinä vaatii pitkäjänteisyyttä sekä suunnitelmallista ja huolellista toimintaa.

Perusedellytyksenä on voimalaitoksen laitteiden elinkaaren suunnitelmallinen hallinta, hyvä kunnossapito sekä uudistushankkeiden ja modernisointien oikea-aikainen toteutus.

Hyvänä osoituksena tästä ovat TVO:n käyvien laitosyksiköiden osalta pitkäaikaiset korkeat käyttökertoimet, korkeat turvallisuusindikaattorit sekä tuotannon ja tuotantokustannusten pysyminen kilpailukykyisinä.