Ydinjätehuolto

Ydinvoimayhtiö TVO huolehtii tuottamiensa ydinjätteiden huoltoon kuuluvista toimenpiteistä ja vastaa omalta osaltaan ydinjätehuollon kustannuksista. Suomen ydinenergialain mukaan Suomessa tuotettu ydinjäte pitää käsitellä, varastoida ja loppusijoittaa Suomen omalla alueella, eikä muiden maiden ydinjätettä saa tuoda Suomeen.

TVO huolehtii Olkiluodon ydinvoimalaitoksen matala- ja keskiaktiivisesta voimalaitosjätteestä, joka loppusijoitetaan voimalaitosjäteluolaan (VLJ-luolaan). TVO huolehtii itse myös käytetyn ydinpolttoaineen välivarastoinnista.

TVO ja Fortum Power and Heat Oy ovat perustaneet Posiva Oy:n huolehtimaan ydinvoimaloidensa käytetyn polttoaineen loppusijoituksen tutkimuksesta ja käytännön toteutuksesta. Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimalaitosten käytetty ydinpolttoaine loppusijoitetaan Eurajoen Olkiluodon kallioperään.