Suunnittelu

Uusien hankkeiden suunnittelu vaatii monenlaista osaamista. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon tekniset ja taloudelliset seikat. Se edellyttää vahvaa projektiosaamista ja ympäristöasioiden huomioimista.

Huolellinen suunnittelu on hyvän laadun perusta. Ihmiset tekevät laadun ja asiakas on laadun lopullinen arvioija. TVONSin käytettävissä olevat ydinvoima-alan asiantuntijat ottavat laadun huomioon kaikessa toiminnassaan. Laatuyrityksen tunnusmerkkejä ovat muun muassa nopeus, joustavuus, aito sitoutuminen, jatkuva parantaminen, sekä sisäinen että ulkoinen yhteistyö ja virheiden ennakoiminen ja estäminen. TVONS voi jatkuvasti kehittää toimintaansa osaavan ja tavoitteisiin sitoutuneen henkilöstön avulla.